НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4439782 Картинка 2993553 Картинка 2800226 Картинка 9254111 Картинка 4353074 Картинка 7336538 Картинка 9974432 Картинка 7607224 Картинка 6702463 Картинка 7579047

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите
 
Спортно усъвършенстване на студентите, специалисти по лека атлетика

Всички студенти от НСА, обучаващи се в специалност Лека атлетика, са задължени в рамките на учебната програма да посещават часовете по спортно усъвършенстване.
В катедра “Лека атлетика” спортното усъвършенстване в специалността се провежда в следните направления:

  • а) усъвършенстване във високото спортно майсторство в рамките на лекоатлетическия клуб при КЛАСА, с отговорник доц. д-р Б. Шишков и съответните преподаватели-треньори от катедрата;
  • б) усъвършенстване в спортното съдийство по лека атлетика в рамките на ССКЛА при КЛАСА, с отговорник доц. д-р А. Славчев;
  • в) Усъвършенстване в педагогическата работа с подрастващи лекоатлети в рамките на ДЮСШ по лека атлетика при НСА

Всички студенти от ТФ и УФ, обучаващите се в специалността Лека атлетика, в началото на всяка учебна година трябва да заявят в Катедрата формата на спортно усъвършенстване, която ще водят.
Сформираните групи по спортно усъвършенстване, служат за база на учебно-методичните практики по лека атлетика, предвидени в учебния план. Учебно-тренировъчния процес в тях се провежда съгласно изискванията на учебните програми приети от катедра “Лека атлетика”.
Ръководството, контролът и заверката на тези задължения на студентите се организира от катедра “Лека атлетика”, която определя водещите спортното усъвършенстване преподаватели.
Преподавателите, водещи специалност, заверяват семестъра на студентите-специалисти по лека атлетика само при наличието на подпис на преподавателя по спортно усъвършенстване.
Всички студенти, които не са включени в представителните отбори на НСА, трябва задължително да участват в състезанията от студентския спортен календар (вътрешен и национален) на 100%.

Усъвършенстване на студентите във високото спортно майсторство в рамките на лекоатлетическия клуб КЛАСА е регламентирано с Правилник на клуба в който са определени правата и задълженията на състезателите при взаимоотношенията им с Клуба.

Усъвършенстването на студентите-лекоатлети в спортното съдийство по лека атлетика се осъществява в рамките на спортно-съдийската комисия по лека атлетика (ССКЛА) при КЛАСА, с председател доц. д-р А. Славчев. От студентите-лекоатлети, включили се в тази форма на спортно усъвършенстване, се изисква:

  1. редовно да участват в организационно-методическите занимания на ССКЛА при КЛАСА в рамките на учебната година;
  2. да вземат участие, като съдии най-малко в 75% от състезанията по лека атлетика, включени в годишния спортно-състезателен календар на БФЛА, клуб КЛАСА и катедра Лека атлетика;
  3. успешно да положат изпит за придобиване на съдийска квалификация, съгласно изискванията на републиканската спортно-съдийска комисия;

Спортното усъвършенстване в треньорското майсторство се организира в рамките на ДЮШ към катедра “Лека атлетика”. Студентите-лекоатлети, включили се в тази форма на спортно усъвършенстване, се задължават:

  1. да сформират групи от деца на възраст от 10 до 14 години, с които да провеждат редовни занимания по лека атлетика по утвърдена учебно-тренировъчна програма;
  2. да организират учебно-тренировъчния процес в детските групи, така, че той да е в помощ на учебно-методическите практики по лека атлетика, предвидени в учебния план;
  3. да подберат най-талантливите от занимаващите се деца и сформират с тях отбори момчета и момичета, с които да вземат участие в провеждащите се районни, градски, зонални и държавни първенства за съответстващите възрастови групи.

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share