НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2353978 Картинка 6759289 Картинка 9988157 Картинка 6434743 Картинка 6638135 Картинка 1091672 Картинка 1513608 Картинка 9706116 Картинка 3345553 Картинка 12339978

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
 
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите
Учебници, ръководства, тезиси и учебни програми за НСА по лека атлетика

 No

Вид

Наименование

Година

1.      

Учебна програма

Учебна програма за Висшето училище за физическа култура “Г.Димитров”.- С., Физкултура, 1953

1953

2.      

Учебна програма

Учебна програма по атлетика.- С., ВКФС, 1955

1955

3.      

Учебник

Учебник записки. За студентите от ВИФ “Г.Димитров”.- / под общата редакция на Й.Кръстев. С., МиФ, 1964

1964

4.      

Ръководство

Методическо ръководство по лека атлетика./ под редакцията на А.Коларов.- С., МиФ, 1975

1975

5.      

Учебник

Учебник за студентите от ВИФ “Г.Димитров”./ под редакцията на А. Коларов.- С., МиФ, 1977

1977

6.      

Ръководство

Методическо ръководство по лека атлетика. Учебник-записки за техникума по подготовка на физкултурни кадри./ под общата редакция на Г.Кабуров.  – С., ЕЦНПКФКС, 1980

1980

7.      

Учебник

Учебник-записки за техникума по подготовка на физкултурни кадри – Правец./ под общата редакция на Д. Бъчваров.- С., ЕЦНПКФКС, 1982

1982

 

8.      

Учебна програма

Учебна програма по дисциплината ЛЕКА АТЛЕТИКА./ Съставители: доц. Ст. Стнчев, доц. Г. Лазаров,кфн.- С., МНП, ВИФ “Г.Димитров”, 1984

1984

9.      

Учебник

Учебник за студенти от НСА./ под ред. на К.Жалов.- С., МиФ, 1991

1991

10.   

Тезиси

Програма за обучение, контрол и самоконтрол./ под ред. на проф. М.Бъчваров.- С., НСА-ИПБ, 1991

1991

11.   

Тезиси

Тезиси: Техника и правилознание./ под ред на проф. М.Бъчваров.- С., НСА ИПБ, 1992

1992

12.   

Тезиси

Лека атлетика – техника и правилознание.- Автори: М. Бъчваров, А.Славчев; С., НСА-ИПБ, 1995

1995

13.   

Учебник

Лека атлетика. Учебник за студенти от УФ на НСА.- Автор: М.Бъчваров; С., Нови знания, 1999

1999

14.   

Учебна програма

Учебни програми по лека атлетика за студентите от УФ, ТФ и ФКТ./ под ред. на С.Стойков.- С., НСА-ИПБ, 1999

1999

15.   

Учебник

Лекоатлетически скокове. Учебник за студентите от специалност “Лека атлетика” при НСА “В.Левски”, гр. София.- под ред. на доц. О. Миладинов., Електронен носител – CD, С., 2004

2004

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share