НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9885186 Картинка 11377607 Картинка 5173706 Картинка 6329371 Картинка 5436819 Картинка 7449883 Картинка 7390982 Картинка 10851861 Картинка 819554 Картинка 1729193

Катедра Технически и ледени спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Иван Колев, ДН


Преподаватели- Проф. Иван Ачкаканов, ДН; Доц. Димитър Илиев, доктор; Доц. Иван Колев, ДН; Доц. Руслан Христов, доктор; Доц. Юри Вълев, доктор; Гл. ас. Михаил Оцетов, доктор; Гл. ас. Радислав Атанасов, доктор; Гл. ас. Татяна Йорданова, доктор
Хонорувани преподаватели- Гл. ас. Владимир Илиев; преп. Николай Л.Димитров; преп. Калояна Тодорова; преп. Георги Шаров; Доц. Петър Дойчев, доктор
Сектор Колоездене Сектор Автомобилизъм Сектор Спортна стрелба Сектор Шахмат Сектор Стрелба с лък Сектор Конен спорт Сектор Ледени спортове Сектор Спортни шейни Сектор Кърлинг Сектор Хокей на лед
Новини от катедрата Изтъкнати спортисти

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share