НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12326923 Картинка 188918 Картинка 4770440 Картинка 9535066 Картинка 6031229 Картинка 4057083 Картинка 4768304 Картинка 11977162 Картинка 2850089 Картинка 4889098

Катедра Технически и ледени спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Иван Колев, ДН


Преподаватели- Доц. Димитър Илиев, доктор; Доц. Иван Колев, ДН; Доц. Руслан Христов, доктор; Доц. Юри Вълев, доктор; Гл. ас. Михаил Оцетов, доктор; Гл. ас. Радислав Атанасов, доктор; Гл. ас. Татяна Йорданова, доктор; Ас. Александра Харалампиева
Хонорувани преподаватели- преп. Георги Шаров; преп. Чавдар Велинов; Доц. Петър Дойчев, доктор; Гл. ас. Владимир Илиев; Проф. Иван Ачкаканов, ДН; преп. Николай Л.Димитров; преп. Калояна Тодорова

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share