НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4100372 Картинка 7739640 Картинка 10712938 Картинка 3798733 Картинка 5151694 Картинка 5363992 Картинка 5031616 Картинка 9478516 Картинка 10159448 Картинка 669069
Катедра Технически и ледени спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Иван Колев, ДН


Преподаватели- Проф. Иван Колев, ДН; Доц. Димитър Илиев, доктор; Доц. Руслан Христов, доктор; Доц. Юри Вълев, доктор; Гл. ас. Михаил Оцетов, доктор; Гл. ас. Радислав Атанасов, доктор; Гл. ас. Татяна Йорданова, доктор; Ас. Александра Харалампиева
Хонорувани преподаватели- Проф. Иван Ачкаканов, ДН; преп. Николай Л.Димитров; преп. Калояна Тодорова; преп. Георги Шаров; преп. Чавдар Велинов; Доц. Петър Дойчев, доктор; Гл. ас. Владимир Илиев
Технически секретар: Калинка Иванова: (02) 4014(285) Организатор учебна работа: Йоан Крумов: (02) 4014(184)

Катедра “Технически и ледени спортове” е катедра с традиции в НСА “В.Левски”. Предвид многобройните сектори тя дава широки познания в десет спортни дисциплини: Авто-мото, Колоездене, Шахмат, Конен спорт, Стрелба с лък, Спортна стрелба (с пистолет и пушка), Фигурно пързаляне, Шорт-трек, Хокей на лед и Кърлинг.

Учебната дейност на катедрата се осъществява под формата на лекции, методико-теоретични и методико практически упражнения. Учебните програми на секторите са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на широкопрофилни специалисти по всички възможни аспекти в областта на физическата култура и спорта.

Подготвят се специалисти в образователната степен бакалавър, магистър и образователна научна степен доктор.

Научно – изследователската дейност в катедрата е неделим процес с последните научни постижения в спортната наука. Извършва се непрекъсната квалификация на преподавателите и израстването им в научни степени и звания. Обект на научно-изследователската дейност са физическата, тактическата подготовка, тренираността, контрола, биомеханични анализи, психологическа подготовка и др. Заедно с треньорския и учителския факултет се организират кръгли маси и научни конференции по различни проблеми на високото спортно майсторство и физическата култура.

 
Facebook Twitter Share