НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1078797 Картинка 3248306 Картинка 8408996 Картинка 6247461 Картинка 2676545 Картинка 226686 Картинка 4602745 Картинка 10096748 Картинка 7014509 Картинка 1031006

Катедра Борба и джудо


Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Рашо Макавеев, доктор


Преподаватели- Доц. Радослав Пенов; Доц. Рашо Макавеев, доктор; Гл. ас. Асен Асенов; Гл. ас. Денислав Чамишки, доктор; Гл. ас. Илия Илиев, доктор; Гл. ас. Никола Николов, доктор; Гл. ас. Христо Христов, доктор; Ас. Димитър Аврамов; Ас. Мария Янчева, доктор; Ас. Свилен Скерлев, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Петър Киров, доктор; преп. Георги Зарков
Организатор уч.работа: Цветелина Гергова: (02) 4014(347)


 
Facebook Twitter Share