НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2315617 Картинка 11345054 Картинка 1438238 Картинка 5030580 Картинка 11820923 Картинка 7418821 Картинка 4945319 Картинка 44561 Картинка 1147986 Картинка 8171516
Катедра Борба и джудо

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Рашо Макавеев, доктор


Преподаватели- Доц. Радослав Пенов; Доц. Рашо Макавеев, доктор; Гл. ас. Асен Асенов; Гл. ас. Денислав Чамишки, доктор; Гл. ас. Илия Илиев, доктор; Гл. ас. Мария Янчева, доктор; Гл. ас. Никола Николов, доктор; Гл. ас. Христо Христов, доктор; Ас. Димитър Аврамов; Ас. Свилен Скерлев, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Петър Киров, доктор; преп. Георги Зарков
Организатор уч.работа: Цветелина Гергова: (02) 4014(347)


 
Facebook Twitter Share