НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3522195 Картинка 1257869 Картинка 7455197 Картинка 6537258 Картинка 3873991 Картинка 6037178 Картинка 10045590 Картинка 1353826 Картинка 8081943 Картинка 2543515

Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Георги Божилов, доктор


Преподаватели- Проф. Димитър Михайлов, доктор; Доц. Вера Антонова, доктор; Доц. Георги Божилов, доктор; Доц. Георги Брестнички, доктор; Доц. Емил Аврамов, доктор; Доц. Илия Върбанов, доктор; Доц. Мариана Борукова, доктор; Доц. Стефан Димитров; Доц. Цанко Цанков, доктор; Гл. ас. Владимир Котев, доктор; Гл. ас. Мария Цанкова-Калоянова, доктор; Гл. ас. Милена Аврамова, доктор; Гл. ас. Сашо Чанев, доктор; Ас. Явор Аспарухов
Хонорувани преподаватели- Проф. Росица Църова, доктор; Доц. Пенка Димитрова, доктор
Сектор Баскетбол Сектор Волейбол Сектор Хандбал
Новини от катедрата Научна конференция - 2016 г.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share