НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Георги Божилов, доктор


Преподаватели- Проф. Димитър Михайлов, доктор; Доц. Вера Антонова, доктор; Доц. Георги Божилов, доктор; Доц. Георги Брестнички, доктор; Доц. Емил Аврамов, доктор; Доц. Илия Върбанов, доктор; Доц. Мариана Борукова, доктор; Доц. Стефан Димитров; Доц. Цанко Цанков, доктор; Гл. ас. Владимир Котев, доктор; Гл. ас. Мария Цанкова-Калоянова, доктор; Гл. ас. Милена Аврамова, доктор; Гл. ас. Сашо Чанев, доктор; Ас. Явор Аспарухов
Хонорувани преподаватели- Доц. Пенка Димитрова, доктор; Проф. Росица Църова, доктор
Сектор Баскетбол Сектор Волейбол Сектор Хандбал
Новини от катедрата Научна конференция - 2016 г.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share