НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11888037 Картинка 500134 Картинка 3241971 Картинка 12274464 Картинка 6887853 Картинка 9450522 Картинка 1114762 Картинка 7061995 Картинка 5047794 Картинка 133731

Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Георги Божилов, доктор


Преподаватели- Проф. Димитър Михайлов, доктор; Доц. Вера Антонова, доктор; Доц. Георги Божилов, доктор; Доц. Георги Брестнички, доктор; Доц. Емил Аврамов, доктор; Доц. Илия Върбанов, доктор; Доц. Мариана Борукова, доктор; Доц. Стефан Димитров; Доц. Цанко Цанков, доктор; Гл. ас. Владимир Котев, доктор; Гл. ас. Мария Цанкова-Калоянова, доктор; Гл. ас. Милена Аврамова, доктор; Гл. ас. Сашо Чанев, доктор; Ас. Явор Аспарухов
Хонорувани преподаватели- Проф. Росица Църова, доктор; Доц. Пенка Димитрова, доктор
Сектор Баскетбол Сектор Волейбол Сектор Хандбал
Новини от катедрата Научна конференция - 2016 г.

С голямо удоволствие Ви каним да вземете участие в Научната конференция, организирана от катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал” на Национална спортна академия “В. Левски” – София, която ще се проведе на 19.05.2016 г. от 13.00 ч. в А-2.

Предмет на обсъждане по време на конференцията ще бъде проблемът за оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол и хандбал.

Конференцията е отворена за специалисти, свързани с тези спортове, както и за такива от други спортове.

Работен език: български.

Представяне на докладите:

В рамките на конференцията участниците ще представят своите доклади устно.

Време за представяне - 10 мин.

Заявки за участие:

Изпращане на докладите до 16 май 2016 г. на e-mail mariana_borukova@abv.bg

Списък с одобрените за участие доклади ще бъде публикуван на 17 май 2016 г. в сайта на НСА.

Регистрация:

19 май, 2016 г. , 12,00 ч. в зала 118

При регистрацията всеки участник представя своя доклад на диск и на един книжен носител. Материалът трябва да съдържа: заглавие, име на автора, текст, ключови думи и списък на литературата.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share