НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1442685 Картинка 4083454 Картинка 11000549 Картинка 4646364 Картинка 1226062 Картинка 11167236 Картинка 1908833 Картинка 9701824 Картинка 590904 Картинка 9848900
Сектор Гребане, кану-каяк и водни ски

Ръководител: гл. ас. доктор Никола Господарски

Преподаватели: доц. Весела Тренева, доктор | доц. Даниела Оронова, доктор | гл. ас. Димитър Иванов | гл. ас. Никола Господарски, доктор

Спортисти

Исторически бележки:

След създаването на ВУФ и с започването на курсовете по ‘Водни спортове” до днес с студентите от всички факултети се провежда обучение по гребане, кану-каяк, а след 1969 година и водни ски по желание.

През 1956 година е въведена специализация по гребане и кану каяк. Студентите изучават четири семестъра теория и методика на тренировка по тези спортове и получават втора квалификация треньор по съответния спорт. От 1969 година е разкрита и специализация по водни ски.

С разкриването на треньорски факултет през 1973 година специалностите по гребане и кану каяк се разделят и се изучават през целия курс на следване. Разширява се тематиката и се въвежда учебно-методична практика. Завършилите получават първа специалност треньор по гребане или кану-каяк. След 1995 година периодично се приемат за обучение и студенти по водни ски в треньорски факултет.

Преподаватели:

За разкриването и утвърждаването на специалностите – гребане, кану-каяк и водни ски, допринася Васил Боянов. Той е назначен за асистент по гребане през 1956 година. Написва първия учебник по гребане, подготвя над 100 треньори по този спорт извели българските гребци на световни и олимпийски върхове. Работи в катедрата до 1992 година.

В сектора работят още:

  1. · Гл.ас. Тодор Тонев – кану-каяк от 1972г. до 2001 г.;
  2. · Гл.ас. Ангел Харалампиев – гребане от 1959 до 1991 г.;
  3. · Гл.ас. Георги Марков – кану-каяк от 1964 до 2004 г.;
  4. · Гл.ас.Миглена Тошева- гребане от 1971 до днес;
  5. · Ас. Магдалена Грушкова – водни ски от 1974 до 1976 г.;
  6. · Доц.Румян Христов гребане и водни ски от 1993 г. до днес;
  7. · Гл.ас. Даниела Оронова – гребане от 1999 г до днес
  8. · Ас. Никола Господарски - гребане от 2003 г до днес