НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9397692 Картинка 2977681 Картинка 9732568 Картинка 1867675 Картинка 2505909 Картинка 10628274 Картинка 2919431 Картинка 11949146 Картинка 3425207 Картинка 3602773
Сектор АФАС

Ръководител сектор: доц. Величка Александрова доктор

Преподаватели: доц. Величка Александрова, доктор | доц. Стефка Джобова, доктор | гл. ас. Ивелина Кирилова, доктор

Конспект за Държавен изпит

 

Адаптираната физическа активност (АФА) е бързо нарастваща област в сферата на спортните науки. АФА е обобщаващ термин за всички услуги и дейности, които допринасят за активен и здравословен начин на живот на хора със специфични потребности чрез физическа активност (физическо образование и спорт).

АФА е съвкупност от знания, които обхващат физически дейности, упражнявани от хора с увреждания; система за предоставяне на услуги, гарантираща участието на хората с увреждания; професионална отговорност на практикуващите в сферата на АФА; академична дисциплина.

АФА подкрепя формирането на нагласа за приемане на индивидуалните различия, бори се за подобряване на достъпа до активен начин на живот и спорт на хората със специални потребности и насърчава иновациите в областта.

От 1998-1999г. в учебния план на НСА “В. Левски” се изучава базовата научна дисциплина “Спорт за инвалиди” (30 уч. часа, 2 кредита) за специалностите “Спорт” (ТФ) и “Кинезитерапия” (КТ). През 2000-2001г. дисциплината се включва като избираем модул за специалност “Физическо възпитание” УФ. От 2002-2003г. се изучава задължителната дисциплина “ Адаптирана физическа активност ” в общия курс на трите факултета – ТФ, УФ, КТ.

Магистърската програма “Адаптираната физическа активност и спорт” стартира от учебната 2004-2005г. към Факултета по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация (KТТСА) по инициатива на проф. Майя Николова.

През 2007г. стартира бакалавърска програма “Треньор по Адаптираната физическа активност” към катедра “Водни спортове”.

Сектор АФАС е предпочитан социален партньор при организиране на спортни събития за хора с увреждания. Организира международен обмен на опит и добри практики в рамките на програма Еразъм + и др.

Осъществява системни занимания по плуване и адаптирани аква практики. Емблематичен за сектора е ежегодния лагер по адаптирани водни спортове.

Конспект за 3-ти курс ФС, ФП, АФАС и СА

За повече информация, моля свържете се с нас.

e-mail: afas@nsa.bg

Последвайте Фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/afasNSA/