НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2437029 Картинка 4922275 Картинка 10600205 Картинка 11747161 Картинка 2449945 Картинка 6401728 Картинка 6073967 Картинка 3032015 Картинка 6847442 Картинка 3419093
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.
ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 1 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ „Токуда“

Отговорник: гл. ас. Дарина Захариева, доктор, ас. Цв. Бижева,
доктор, х. преп. Мария Любомирова Пенчева- Данчева;

Първи ден: 23.02.2021 г. 8.30ч.

 

1.

Ц. Живков

33538

2.

Н. Конов

33539

3.

Ц. Николова

33556

4.

С. Инчева

33563

5.

Й. Ангелова

33573

6.

М. Г еоргиева

33576

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 2 КЛИНИЧНА БАЗА: ХХ ДКЦ

Отговорник: ас. Цветелина Бижева, доктор; ас. Михаела Митова, х.
пр. д-р Стефка Панайотова
Първи ден: 23.02.2021г. 13.00

 

1.     Ц. Замфирова                       33607

2.      В. Атанасова                        33518

3.      А. Младенов                        33534

4.      Д. Петров                            33540

 

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: XIV ДКЦ

Отговорник: гл. ас. Мариана Ангелчева, доктор, доц. Л. Саздова,
х. преп. Иван Иванов, х. преп. Симона Богданова
Първи ден 23.02.2021 г. от 9.00ч.

 

1.

К. Мутафова

33560

2.

Д. Милчева

33564

3.

А. Садуллов

33552

4.

И. Иванова

33568

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 4 КЛИНИЧНА БАЗА: ПЕТА МБАЛ

Отговорник: доц. Диана Добрева, доктор; гл.ас. Ирена Людмилова
Георгиева, х.пр. Ина Добрева
Първи ден: 23.02.2020 г. 8.30ч.

 

1.      А. Задрева                   33580

2.      Е. Савова                     33619

3.      А. Веселинов              33638

4.      В. Крачолова               33774

5.      И. Йорданова              32404

6.      Ж. Райкова                  33558