НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3337211 Картинка 6435607 Картинка 11900081 Картинка 11823510 Картинка 7193287 Картинка 2204051 Картинка 202960 Картинка 8544425 Картинка 161756 Картинка 143823
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

  • на 05.10.2021г. ОТ 14.00 ЧАСА в Заседателната зала на ул. „Гургулят“ № 1, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Вътрешни болести“ с водещ преподавател проф. д-р Иван Мазнев, доктор, само за студенти с изостанали изпити през годините, на които им предстои да се явят на Държавен теоретичен изпит, специалност „Кинезитерапия“.

  • на 08.10.2021 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛА 503,ул. „Гургулят“ № 1, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Кинезитерапия при вътрешни болести“ с водещ преподавател проф. Даниела Любенова, доктор, само за студенти с изостанали изпити през годините, на които им предстои да се явят на Държавен теоретичен изпит, специалност „Кинезитерапия“