НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9596818 Картинка 50791 Картинка 113109 Картинка 5141377 Картинка 38160 Картинка 7634223 Картинка 6437708 Картинка 11499237 Картинка 7791924 Картинка 10733027
Сектор Кинезитерапия


Преподаватели: проф. Даниела Любенова, доктор | проф. Незабравка Генчева, доктор | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. д-р Бойко Стаменов, ДН | доц. д-р Диана Стефанова, доктор | доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор | доц. Мартин Еремиев, доктор | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | гл. ас. Дарина Захариева, доктор | гл. ас. Ирена Людмилова, доктор | гл. ас. Милена Николова, доктор | ас. Михаела Митова | ас. Цветелина Бижева

Повече информация -> ТУК