НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2501677 Картинка 4894198 Картинка 1338078 Картинка 9260925 Картинка 11800401 Картинка 7677780 Картинка 1984807 Картинка 3475853 Картинка 5740074 Картинка 9819470

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Милена Николова, доктор; Ас. Михаела Митова; Ас. Цветелина Бижева
-Организатор учебна дейност и клинични практики: Марияна Йотова - (02) 4014(452) 
-Отговорник по учебна дейност– доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор;
-Отговорник по научно–изследователска, проектна и международна дейност – доц. Мартин Еремиев, доктор;
-Отговорник по качество, акредитация и атестация – доц. д-р Диана Стефанова, доктор;
-Отговорник за III курс – ас. Цветелина Бижева, доктор
-Отговорник за IV курс – ас. Михаела Митова
-Отговорници по заверка на Лятна Стажантска Практика - гл.ас. Дарина Захариева, доктор и ас. Цветелина Бижева, доктор
Сектор Кинезитерапия
Конспекти Лятна стажантска практика Указание за курсова работа Програмна акредитация Разписание на часовете График за студенти с изостанали изпити Преддипломен клиничен стаж

 

 

   

 

   

   

    

   

 
??????? ??? Facebook Twitter Share