НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8566379 Картинка 5251562 Картинка 9961885 Картинка 760407 Картинка 7497897 Картинка 83398 Картинка 1199039 Картинка 4996910 Картинка 6025464 Картинка 1610300

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Николай Попов, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Проф. Румяна Ташева, доктор; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Денка Маринова, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Мирела Христова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова, доктор; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова, доктор; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Дянко Ванев, доктор; Ас. Христо Панов

Започва записването за избираемите дисциплини

2 курс
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

В този семестър студентите трябва да изберат задължително  
2 ECTS

 

  1. Ароматотерапия

Водещ преподавател: доц.Диана Попова-Добрева, доктор           2 ECTS

 

  1. 2. Мобилизационен стречинг

Водещ преподавател: Проф. Николай Попов, ДН                         2 ECTS

 

  1. КТ при спортни травми

Водещ преподавател: проф. Румяна Ташева, доктор                    2 ECTS

 

Всеки студент се записва лично до 15.03.2022 г. в кабинет 404, ул. Гургулят 1.

Информация за заниманията е изнесена на информационното табло пред кабинет 404 на ул. Гургулят 1

 
??????? ??? Facebook Twitter Share