НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6991288 Картинка 5791216 Картинка 1858230 Картинка 6463113 Картинка 2858534 Картинка 8799353 Картинка 10836445 Картинка 7369722 Картинка 4293371 Картинка 8640892

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Николай Попов, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Проф. Румяна Ташева, доктор; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Денка Маринова, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Мирела Христова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова, доктор; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова, доктор; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Дянко Ванев, доктор; Ас. Христо Панов

 

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

За учебната 2019-2020г. КАТЕДРА „ТМКТ”

за периода – 13.07 до 14.08.2020 г.

 

 

Група 1 КЛИНИЧНА: ЦЕНТЪР ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ – Царско село

Отговорник: доц. Дияна Попова – Добрева, доктор

Първи ден: 13.07.2020 г. 10:30 часа

        

1.     Д.Дамянов                            32373                                             

2.     Н.Божилов                            32381                                             

3.     Д.Спасова                            32459                                    

4.     В.Тошева                              32422        

5.     К.Киров                                32394

 

 

Група 2 КЛИНИЧНА КЛИНИЧНА БАЗА : 8 ДКЦ

Отговорник: гл.ас. Денка Маринова, доктор

Първи ден: 13.07.2020 г. 11:00 часа часа в отделение „Физиотерапия“

 

1.     Д.Кожухаров                        32438

2.     А.Цветанов                           32374

3.     М.Папазова                           32429

4.     А.Колева                               32407

5.     Р.Гергова                              32423

6.     М.Ангелова                           32443

 

 

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: НСБФТР –„Овча купел”

Отговорник: гл.ас.Таня Груева - Панева, доктор

Първи ден: 13.07.2020 г. 08:00 часа

 

1.     М. Йълмаз                             30821

2.     Я.Петков                               32391

3.     К.Славов                               32380

Първи ден: 13.07.2020 г. 11:45 часа

 

4.     М.Луканова                          32428

5.     Б.Василев                             32383

 

 

Група 4 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ – НКБ (III градска)

Отговорник: доц. Димитър Ганчев, ДН

Първи ден: 13.07.2020 г. 09:30 часа

 

1.     Б.Хаустов                              32367

2.     М.Минчев                             30124

3.     И.Ангелова                           32452

4.     И. Иванов                             32474

5.     Д.Сапмаз                               30886

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share