НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1177068 Картинка 8837556 Картинка 7797750 Картинка 7007256 Картинка 552268 Картинка 425657 Картинка 8713741 Картинка 5134687 Картинка 1930307 Картинка 5295893
Катедра Здравни грижи

Ръководител катедра
доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор вътр. +359 2 4014403  email: antoaneta.dimitrova@nsa.bg
Преподаватели - проф. Мая Визева, дм | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. Пепа Бикова - Иванова, дм | доц. Петя Трендафилова, дм | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | ас. Даниела Станкева

Организатори учебна работа – Здравка Драганова и Елиза Йосифова 024014418 | dekanatozzgt@nsa.bg

Водещи преподаватели:

 • проф. Мая Визева, дм maya | vizeva@nsa.bg
 • доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | antoaneta.dimitrova@nsa.bg
 • доц. Пепа Бикова – Иванова, дм | pepa.bikova@nsa.bg
 • доц. Петя Трендафилова – Ванчева, дм | petya.trendafilova@nsa.bg
 • доц. д-р Мариана Ангелчева , доктор | mariana.angelcheva@nsa.bg
 • доц. д-р Ирен Цочева, дм | iren.tsocheva@nsa.bg
 • доц. д-р Свитлана Бачурска, дм | svitlana.bachurska@nsa.bg
 • доц. д-р Росен Михайлов, дм | rosen.mihailov@nsa.bg
 • доц. д-р Владимир Русимов, дм | vladimir.rusimov@nsa.bg
 • доц. д-р Стефка Мантарова, дм | stefka.mantarova@nsa.bg
 • доц. д-р Мария Еленкова, дм | maria.elenkova@nsa.bg
 • доц. Калина Андреевска, дф | kalina.andreevska@nsa.bg
 • ас. Даниела Станкева, доктор | daniela.stankeva@nsa.bg
 • ас. Людмила Костадинова, доктор | lyudmila.kostadinova@nsa.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспекти "Медицинска сестра"