НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3285159 Картинка 10681928 Картинка 4616843 Картинка 10726468 Картинка 7983782 Картинка 8378324 Картинка 10478127 Картинка 3451990 Картинка 6604143 Картинка 11149437 » 

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg
Указания за създаване и оформяне на курсова работа за студентите от IV курс, VII -ми семестър, специалност "Кинезитерапия"


 Указания и изисквания
за разработване на КУРСОВА РАБОТА за VII семестър
за студентите от специалност “Кинезитерапия”, на ОКС “Бакалавър”

Изтеглете указанията