НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4675387 Картинка 8923084 Картинка 5808688 Картинка 282473 Картинка 6743940 Картинка 11964832 Картинка 1430506 Картинка 3468416 Картинка 1979881 Картинка 3682093

Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Валентин Панайотов, ДН; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Венета Петкова, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Гл. ас. Петя Миланова, доктор
Хонорувани преподаватели- преп. Ивайло Капанджиев; преп. Анна Бакалова
Организатор уч.работа: Цветелина Митова - (02) 4014(259) 
Зала Бокс и фехтовка: (02) 4014(395)
Сектор Тежка атлетика Сектор Бокс и кикбокс Сектор Спорт за всички Сектор Фехтовка
Учебни материали

Информацията е поместена по сектори!

 
??????? ??? Facebook Twitter Share