НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10406182 Картинка 2542174 Картинка 557504 Картинка 10693675 Картинка 2586825 Картинка 5803390 Картинка 3069916 Картинка 3924315 Картинка 4553367 Картинка 782942

Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички


Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Валентин Панайотов, ДН; Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Венета Петкова, доктор; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Гл. ас. Петя Миланова, доктор
Хонорувани преподаватели- преп. Ивайло Капанджиев; преп. Анна Бакалова
Организатор уч.работа: Цветелина Митова - (02) 4014(259) Зала Бокс и фехтовка: (02) 4014(395)

Информацията е поместена по сектори
 
Facebook Twitter Share