НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Туризъм, ориентиране и спортна анимация

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Валентин Гърков, доктор ; Доц. Александър Шопов, доктор ; Доц. Тодор Педев, доктор ; Гл. ас. Антон Гочков, доктор

 
??????? ??? Facebook Twitter Share