НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10210120 Картинка 10024467 Картинка 4127138 Картинка 10624515 Картинка 3995404 Картинка 9754004 Картинка 5581986 Картинка 8647615 Картинка 136200 Картинка 11784085Катедра Футбол и тенис


Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Емил Атанасов, доктор


Преподаватели- Проф. Антонио Антонов, доктор; Доц. Арахангел Гигов, доктор; Доц. Галина Очева, доктор; Доц. Емил Атанасов, доктор; Доц. Иван Димов, доктор; Доц. Мартин Шишков, доктор; Доц. Михаил Мадански, доктор; Доц. Цветанка Захариева, доктор; Гл. ас. Данаил Иванов; Гл. ас. Даниел Димов; Гл. ас. Елена Чолова, доктор; Гл. ас. Иван Мардов, доктор; Гл. ас. Людмил Тренев, доктор; Гл. ас. Павел Велков, доктор; Гл. ас. Силвия Радойска, доктор; Гл. ас. Станислава Цекова, доктор; Гл. ас. Януш Брогли, доктор; Ас. Иван Хр.Иванов; Ас. Крум Ловков; Ас. Румяна Лучкова
Хонорувани преподаватели- Проф. Лъчезар Димитров, доктор; Доц. Венцислав Гаврилов; Ас. Лили Жекова
Организатор уч.работа: Йоана Папазова - (02) 4014(234) Специалист компютри: Здравко Стоенчев - (02) 4014(234) Домакин: Любомира Бонева - (02) 4014(234) e-mail на катедрата: football_tennis@abv.bg


e-mail на катедрата: football-tennis@abv.bg


 


 


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА

 
Facebook Twitter Share