НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 609583 Картинка 7288209 Картинка 12029140 Картинка 6234264 Картинка 7282839 Картинка 7453793 Картинка 9290040 Картинка 7729414 Картинка 1237487 Картинка 3966428

Катедра Гимнастика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Георги Сергиев, доктор
Зам. по учебната работа - Проф. Бонка Димитрова, доктор


Преподаватели- Проф. Бонка Димитрова, доктор; Проф. Гюрка Ганчева, доктор; Проф. Кирил Андонов, ДН; Доц. Бисер Григоров, доктор; Доц. Владимир Ангелов, доктор; Доц. Георги Сергиев, доктор; Доц. Добри Добрев, доктор; Доц. Златин Костов, доктор; Доц. Илия Кючуков, доктор; Доц. Ирина Нешева, доктор; Доц. Нели Танкушева, доктор; Доц. Пламен Андреев, доктор; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор; Гл. ас. Емил Видев, доктор; Гл. ас. Илия Янев, доктор; Гл. ас. Марина Петрова, доктор; Гл. ас. Мария Гатева, доктор; Гл. ас. Николай Иванов, доктор; Ас. Емил Стоименов; преп. Здравко Куртев; преп. Милена Търничкова
Хонорувани преподаватели- Доц. Сталинка Илиева, доктор
Сектор Спортна гимнастика Сектор Аеробика Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика Сектор Акробатика Сектор Ритмика и танци
Новини от катедрата Лекционен курс по гимнастика Въпросници Конспекти Годишна научна конференция
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С удоволствие ви каним да участвате в традиционната годишна конференция на катедра „Гимнастика”. Тя ще се проведе на 28.05.2015. в заседателната зала на НСА.

Тематика на конференцията: ще бъдат дискутирани всички аспекти на гимнастиката, народните и спортните танци свързани с физическото възпитание, спортната тренировка и анимацията в спорта.

Предварителен график на конференцията:

27-28 май – пристигане на участниците.

28. май 9.00- 10.00 – регистрация.

10.00 – 10.15 – откриване на конференцията.
10.15 - 12.30 – първа пленарна сесия.
12.30 - 13.30 – кафе пауза и представяне на постерите.
13.30 - 16.30 – втора пленарна сесия.
16.30 - 16.45 – закриване на конференцията.

Информация за участниците:
Основни езици
– български и английски.
Време за представяне на докладите15 минути (7-10 минути за експозе и 5-8 минути за дискусия по темата).

Само един доклад може да бъде представен устно, останалите се представят на постери.

Заявки за участиеКраен срок - 22.05.2015.

Заявките трябва да включват: име и фамилия, научна степен и звание, институция, e-mail адрес, заглавие на докладите и как ще бъдат представяни, резюме (5-10 реда) на български и английски.

На регистрацията
(на 28.05.15г. от 9.00 до 10.00) се представят докладите в цялостен вид на електронен носител.

Такса – плаща се при регистрацията - 20 лв. за първи доклад, за втори – 10 лв., за всеки следващ – 0.0 лв.
За студенти – 10 лв., за втори доклад – 5 лв.
За участници в конференцията като слушатели – 20 лв. (по желание)
Таксата включва материали от конференцията, кафе, освежителни напитки, закуски. Докладите ще бъдат отпечатани в сборник.

Адрес за кореспонденция

sergiev_nsa@abv.bg

sergiev_gi@hotmail.com

КАТЕДРА “ГИМНАСТИКА”

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

СТУДЕНТСКИ ГРАД

1700 СОФИЯ

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share