НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9801386 Картинка 3423918 Картинка 5870543 Картинка 711213 Картинка 1979846 Картинка 11177907 Картинка 2187622 Картинка 3107042 Картинка 8379423 Картинка 4706407

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите

Клуб Лека Атлетика при Спортната Академия (КЛАСА)

 

Основан на 04.XI.1991 година

Ръководство
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ с мандат 2002 – 2006 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ на клуба: Божидар Мирчев Шишков
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ в състав от 7 души, както следва:
Апостол Николов Славчев
Божидар Мирчев Шишков
Ганка Димитрова Иванова
Огнян Стоянов Миладинов
Петър Дончев Бонов
Паскал Паскалев Паскалев
Станка Калудова Миланова
КОНТРОЛЬОР на клуба: Стефан Георгиев Стойков

Повече информация ТУК или в собственият сайт на КЛАСА.

 

Документи


 
??????? ??? Facebook Twitter Share