НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11487442 Картинка 11118797 Картинка 4636312 Картинка 1885890 Картинка 4211564 Картинка 9541634 Картинка 11955621 Картинка 12288328 Картинка 9851288 Картинка 5760628

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите

Оттук можете да прегледате и/или изтеглите всички учебни планове и програми
за обучение по Лека атлетика

(Забележка: Трябва да имате инсталиран  Acrobat® Reader ® ,
за да можете да видите файловете)

Документи


Бакалаври Програми на катедра Лека атлетика в рамките на образователната степен “Бакалавър”.
Магистър Програми на катедра Лека атлетика в рамките на образователната степен “Магистър”.
Докторанти Програми на катедра Лека атлетика в рамките на образователната степен “Докторанти”.
Спортно усъвършенстване Програми на катедра Лека атлетика в рамките на спортното усъвършенстване.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share