НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1221734 Картинка 9841808 Картинка 1262043 Картинка 5888585 Картинка 916025 Картинка 2598220 Картинка 3343792 Картинка 2083697 Картинка 9923758 Картинка 4547502
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg
Указания за създаване и оформяне на курсова работа за студентите от IV курс, VII -ми семестър, специалност "Кинезитерапия"


 Указания и изисквания
за разработване на КУРСОВА РАБОТА за VII семестър
за студентите от специалност “Кинезитерапия”, на ОКС “Бакалавър”

Изтеглете указанията