НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Кинезитерапия

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор ; Проф. Незабравка Генчева, доктор ; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор ; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН ; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор ; Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор ; Доц. Людмила Червенкова, доктор ; Доц. Мартин Еремиев, доктор ; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор ; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор ; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор ; Гл. ас. Милена Николова, доктор ; Ас. Михаела Митова ; Ас. Цветелина Бижева

Повече информация -> ТУК

??????? ??? Facebook Twitter Share