НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 138923 Картинка 10419586 Картинка 5810339 Картинка 7441474 Картинка 6711031 Картинка 3079370 Картинка 8770039 Картинка 10350627 Картинка 5203506 Картинка 6421791
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg
Указания за създаване и оформяне на курсова работа за студентите от IV курс, VII -ми семестър, специалност "Кинезитерапия"


 Указания и изисквания
за разработване на КУРСОВА РАБОТА за VII семестър
за студентите от специалност “Кинезитерапия”, на ОКС “Бакалавър”

Изтеглете указанията