НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8688762 Картинка 4920785 Картинка 10471900 Картинка 5023796 Картинка 1413324 Картинка 4720507 Картинка 12229187 Картинка 3747711 Картинка 11840967 Картинка 2818821
Секция Български език

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева


 
Facebook Twitter Share