НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11110962 Картинка 11720340 Картинка 2698429 Картинка 5149406 Картинка 6989279 Картинка 4342012 Картинка 2983348 Картинка 8681000 Картинка 4418762 Картинка 7294383

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Милена Николова, доктор; Ас. Михаела Митова; Ас. Цветелина Бижева
Сектор Кинезитерапия
Конспекти Лятна стажантска практика Указание за курсова работа Програмна акредитация Разписание на часовете График за студенти с изостанали изпити Преддипломен клиничен стаж

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.
ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 1 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ „Токуда“

Отговорник: гл. ас. Дарина Захариева, доктор, ас. Цв. Бижева,
доктор, х. преп. Мария Любомирова Пенчева- Данчева;

Първи ден: 23.02.2021 г. 8.30ч.

 

1.

Ц. Живков

33538

2.

Н. Конов

33539

3.

Ц. Николова

33556

4.

С. Инчева

33563

5.

Й. Ангелова

33573

6.

М. Г еоргиева

33576

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 2 КЛИНИЧНА БАЗА: ХХ ДКЦ

Отговорник: ас. Цветелина Бижева, доктор; ас. Михаела Митова, х.
пр. д-р Стефка Панайотова
Първи ден: 23.02.2021г. 13.00

 

1.     Ц. Замфирова                       33607

2.      В. Атанасова                        33518

3.      А. Младенов                        33534

4.      Д. Петров                            33540

 

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: XIV ДКЦ

Отговорник: гл. ас. Мариана Ангелчева, доктор, доц. Л. Саздова,
х. преп. Иван Иванов, х. преп. Симона Богданова
Първи ден 23.02.2021 г. от 9.00ч.

 

1.

К. Мутафова

33560

2.

Д. Милчева

33564

3.

А. Садуллов

33552

4.

И. Иванова

33568

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 4 КЛИНИЧНА БАЗА: ПЕТА МБАЛ

Отговорник: доц. Диана Добрева, доктор; гл.ас. Ирена Людмилова
Георгиева, х.пр. Ина Добрева
Първи ден: 23.02.2020 г. 8.30ч.

 

1.      А. Задрева                   33580

2.      Е. Савова                     33619

3.      А. Веселинов              33638

4.      В. Крачолова               33774

5.      И. Йорданова              32404

6.      Ж. Райкова                  33558

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share