НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1562138 Картинка 6636491 Картинка 2590500 Картинка 12032136 Картинка 1350271 Картинка 8835846 Картинка 9599054 Картинка 8816868 Картинка 1660690 Картинка 2870400
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

  
Документи за изтегляне
pdf file
Седмично разписание за 1 курс – Медицинска сестра зимен семестър, уч. 2023/2024
pdf file
Програма КИНЕЗИТЕРАПИЯ, III курс, V семестър, ФОЗЗГТ 2023-24
pdf file
Програма KИНЕЗИТЕРАПИЯ IV КУРС 2023-2024
pdf file
Програма Кинезитерапия , ІІІ к, Летен VІ - и семестър , уч. 2023/2024