НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7526816 Картинка 11539565 Картинка 8846105 Картинка 8564966 Картинка 8187767 Картинка 422763 Картинка 5539076 Картинка 819618 Картинка 281506 Картинка 8097930
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg
Указания за създаване и оформяне на курсова работа за студентите от IV курс, VII -ми семестър, специалност "Кинезитерапия"


 Указания и изисквания
за разработване на КУРСОВА РАБОТА за VII семестър
за студентите от специалност “Кинезитерапия”, на ОКС “Бакалавър”

Изтеглете указанията