НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Ветроходство

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Пенчо Гешев, доктор ; Гл. ас. Стоян Бахчевански, доктор

Обучение по ветроходство в НСА се провежда от 1947 година.
До 1982 година се провежда обучение по втора специалност “Ветроходство” към Учителски факултет.
От 1982 г. досега ежегодно се приемат за обучение студенти в специалност “Ветроходство” към Треньорски факултет.
Секторът разполага с килови яхти, швертботи и уиндсърфове, с които провежда обучението на студентите от всички факултети в рамките на Курса по водни спортове, както и практическата подготовка на специалистите по ветроходство.
С наличните две килови яхти (30-футова и 25-футова) се провеждат учебни крейсерски плавания, както по Българското Черноморие, така и зад граница.
За развиване на спортно-състезателна дейност има учреден Яхт-клуб “Дорадо-НСА”, чрез когото студентите-специалисти участват с успех в провежданите регати от Българската федерация по ветроходство.
Към Клуба ежегодно се организират и провеждат лицензирани от Изпълнителна агенция “Морска администрация” курсове за подготовка и придобиване на правоспособност за управление на плавателни съдове с вместимост до 20 Бруто тона.

??????? ??? Facebook Twitter Share