НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8040022 Картинка 3777364 Картинка 4079655 Картинка 3421350 Картинка 6095521 Картинка 7461367 Картинка 2402698 Картинка 11352777 Картинка 2663741 Картинка 1778627

Професионално-квалификационна степен за учители

Изисквания за придобиване на ПКС Документи за придобиване на ПКС Заявление за придобиване на ПКС

Подаването на документите за присъждане на Професионално-квалификационни степени за учители по физическо възпитание и за учители по спортна подготовка в спортните училища ще бъде ОНЛАЙН или НА МЯСТО в НСА „Васил Левски“, съобразно публикуваните по-горе документи (бутон „Документи за придобиване на ПКС“).

Всички документи следва да бъдат изпратени както следва:
ОНЛАЙН - на имейл адрес: nsa.pks@gmail.com
НА МЯСТО – в Ректората на НСА „Васил Левски, ст. 411

Срокове за подаване на документи за придобиване на ПКС:

  • За придобиване на трета професионално-квалификационна степен - през цялата календарна година.
  • За придобиване на останалите професионално-квалификационни степени - от 1 юни до 30 юли.

Заплащането на таксата се извършва по банков път на сметка:

BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

В банковия документ задължително да се посочат трите имена и ЕГН на кандидата. Основание за плащане - ПКС

За справки и запитвания:
тел. (02) 4014 (262), 0887413495 – Ирена Цветанова


 
Facebook Twitter Share