НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4863007 Картинка 956660 Картинка 9983656 Картинка 2145827 Картинка 2306200 Картинка 3577009 Картинка 11059824 Картинка 6903876 Картинка 6329555 Картинка 7932259

Дванадесетокласници се запознаха с програмите на НСА


Възможностите за обучение в Национална спортна академия „Васил Левски“ бяха представени пред дванадесетокласници в рамките на кандидатстудентската кампания.

В спортните училища в Разград и Търговище учениците получиха обстойна информация от гл. ас. Илия Илиев, преподавател към катедра „Борба и джудо“. Основните въпроси, които поставиха кандидат-студентите бяха свързани с процедурата по прием, необходимите документи и начините за тяхното подаване. От своя страна директорите изразиха желание за разширяване на съществуващото партньорство и за повече съвместни инициативи с Академията, която винаги е оказвала методическа помощ на спортните училища.

Новостите при кандидатстване за учебната 2023/2024г. бяха представени и в столичното 56-то СУ "Проф. Константин Иречек". Преподавателите гл. ас. Илия Янев и гл. ас. Силвия Илиева-Синигерова също проведоха среща с ученици от дванадести клас. В презентация те разясниха реда за кандидатстване в НСА и отговориха на многобройните въпроси, свързани с конкретните специалности на Академията, в т.ч. и новите – „Медицинска сестра“ и „Уелнес и СПА консултант“. 

Дванадесетокласниците бяха заинтригувани от предимствата на НСА като възможност за стипендии, мобилност по европейската програма Еразъм+, атрактивните учебни курсове, опцията за ползване на спортните съоръжения, добрите битови условия - хранителен блок и общежития. Много от въпросите бяха насочени към придобиването на две специалности в курса на обучение и бъдещата реализация на специалистите.

 

 


 
Facebook Twitter Share