НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5761796 Картинка 1578291 Картинка 3288771 Картинка 5266348 Картинка 6800601 Картинка 4619923 Картинка 5947231 Картинка 8264764 Картинка 9173329 Картинка 3050290

НСА, ФУНИС и ВОН КНСБ подписаха колективен трудов договор


На 10.03.2023 г. между ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“, представлявано от ректора проф. Николай Изов, и представителите на синдикалните организации  - Федерацията на университетските синдикати (ФУНИС) и Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" при Конфедерацията на независимите синдикати в България (НБС ВОН КНСБ), бе подписано тристранно споразумение – колективен трудов договор.

От страна на синдикатите документа подписаха председателите на двете организации за НСА – проф. Бонка Димитрова за ФУНИС и доц. Петър Янков за НБС ВОН КНСБ.

От името на академичното ръководство проф. Изов изрази благодарност към синдикатите за активната им работа по преодоляване на поредицата от социални, икономически и здравни проблеми, доминиращи в българското общество през последните две години. Резултат на доброто сътрудничество между работодатели, синдикати и държавни институции е повишаването на работната заплата в т.ч. на младите преподаватели, овладяването на Ковид-19 кризата чрез стриктни противоепидемични мерки и др.

Като положителен факт синдикалистите изтъкнаха социалната политиката на академичното ръководство, която е продължение на традициите, поставени от техните предшественици в управлението на НСА.

 


 
Facebook Twitter Share