НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4142368 Картинка 10058 Картинка 5297720 Картинка 2349051 Картинка 8168654 Картинка 3535786 Картинка 1503656 Картинка 8824041 Картинка 10011023 Картинка 6641647

НСА отново е лидер в професионално направление „Спорт“ сред висшите училища на България


Национална спортна академия „Васил Левски“ за пореден път зае лидерското място в професионално направление „Спорт“ в рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година.

Церемонията „Академични Оскари“, организирана от вестник „24 часа“,отличи за седми пореден път най-добрите университети, определени на база на тяхното класиране в рейтинговата система.

Наградата на НСА получиха зам.-ректорът по качество на образованието и акредитацията проф. Апостол Славчев и деканът на факултет „Спорт“ проф. Красимир Петков. Връчи я издателят на в.„24 часа“ Венелина Гочева. „Едно от нещата, които обединяват българите са шампионите, така че на този университет пожелавам да създава шампиони“, каза г-жа Гочева.

Проф. Петков благодари на институциите, работещи за развитието на българското висше образование, както и за признанието към Национална спортна академия, изразено чрез присъдената награда.

На събитието,наред с настоящият министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов, присъстваха и негови предшественици от правителства след 1990 г., сред които Красимир Вълчев, акад. Николай Денков, Йорданка Фандъкова, проф. Даниел Вълчев, проф. Николай Милошев. Гости на церемонията бяха също вицепрезидентът Илияна Йотова, представители на академичните среди, държавната администрация, бизнеса и медиите.

„Хората в тази зала имат огромни заслуги за четирите положителни тенденции в рейтинговата система. През последните 10 г. има трайно устойчива тенденция за реализиране на завършилите на пазара на труда. Тя не бе пречупена нито заради пандемията, нито заради войната. Втората тенденция е увеличаването на качеството и количеството на научните публикации. Те са два пъти повече, отколкото произведените през последните пет години. Очаквам тази тенденция да се ускори и заради политиките, които МОН провежда“, обясни пред ректорите Георги Стойчев, ръководител на консорциума, който обновява данните в рейтинговата система по поръчка на МОН.

Според представената статистика делът на международните студенти в България се е удвоил в рамките на последното десетилетие. По този показател България е номер едно на Балканите и леко надминава средното ниво в ЕС. Четвъртата тенденция е повишеното обществено доверие във висшите училища. Те са институцията с най-високото доверие сред младите на възраст между 18 и 29 г.

Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища, реализацията на завършилите на пазара на труда и регионалната значимост. Системата стартира през 2004 г. по инициатива на вестник „24 часа”, а от 2011 г. рейтингите се актуализират от Министерството на образованието и науката.

Видно от рейтинговата система, Национална спортна академия  има положително развитие и в другите професионални направления, по които обучава студенти. В „Педагогика на обучението по…“ Академията си поделя третото място с Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, което бележи скок с 2 позиции от заеманото през 2021 г. пето място.

В направление „Обществено здраве“  Академията също подобрява рейтинга си с две позиции и достига пето място в сравнение със седмо през миналата година.
 


 
Facebook Twitter Share