НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4459841 Картинка 5515142 Картинка 3308872 Картинка 3424886 Картинка 4165955 Картинка 9606302 Картинка 5934531 Картинка 1244218 Картинка 10122618 Картинка 10856628

Президентът на ЕА и БФЛА Добромир Карамаринов оцени високо лекоатлетическите съоръжения на НСА
На 05.01.2023 г. на посещение в Национална спортна академия „Васил Левски“ беше Добромир Карамаринов – президент на Европейската атлетика (ЕА) и на БФ Лека атлетика.

В присъствието на зам.-ректора проф. Апостол Славчев, директора по административно-стопанска дейност Валентин Добрев иръководителя на катедра „Лека атлетика“ проф. Марин Гъдев, по чиято покана се осъществи визитата,гостът разгледа реновираните лекоатлетическите съоръжения. Обсъдени бяха и предстоящите модернизации в учебно-спортната база на Академията, сред които е цялостното обновяване на закритата лекоатлетическа писта.

Г-н Карамаринов оцени високопостигнатото до момента, като пожела успешна и ползотворна година на академичната общност на НСА. 


 
Facebook Twitter Share