НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 445453 Картинка 7117267 Картинка 4635276 Картинка 8566907 Картинка 10740565 Картинка 7447457 Картинка 10305124 Картинка 10969096 Картинка 3656678 Картинка 4866803

НСА и „Пулс Мениджмънт“ ще си партнират в образованието и професионалната реализация на студенти

Ректорът на НСА „Васил Левски“, проф. Николай Изов и собственикът на фитнес верига Pulse Fitness & Spa, Паскал Дойчев подписаха договор за сътрудничество, който постави началото на съвместни бъдещи дейности в областта на образованието и реализацията на кадри в сферата на спорта, Уелнес и Спа индустрията и туризма. 
Страните се договориха да работят за професионалната подготовка и обучението на студенти, предимно от специалностите „Фитнес и здраве“, „Спортен мениджмънт“, „Кондиционна подготовка“ и „Кинезитерапия“ във  факултети „Спорт“ и „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“. Целта на споразумението е кадрите, подготвяни в НСА да бъдат привличани на работа в „Пулс Мениджмънт“, непосредствено след завършване на висшето си образование, а специалисти на фирмата да имат възможността за старт на професионално обучение във висшето училище или надграждане, възползвайки се от курсовете в Центъра за следдипломна квалификация на Академията.
Ежегодно Кариерният център на Спортната академия и „Пулс Мениджмънт“ ще утвърждават списък със студентите и план-график за планиране, организация и провеждане на учебно-методически и стажантски практики, като компанията ще предоставя и информация за нейните потребности от професионално подготвени спортни специалисти. 
По покана на преподаватели от НСА представители на „Пулс Мениджмънт“ ще споделят своя практически опит по изучавани теми, които кореспондират с провеждащото се практическо обучение на студентите в сферата на фитнеса и двигателната активност. В същото време НСА ще осигурява преподаватели и експерти за методическо ръководство, организация и контрол по предварителната подготовка и провеждането на учебно-методическите и стажантски практики. 
„Радвам се, че се обърнахте към нашето висше училище. За нас това е важно, защото ние сме образователната институция, а вие – работодатели и нашите студенти ще намират най-бързия и достъпен начин за своята професионална реализация“, заяви проф. Николай Изов при представяне пред гостите на процеса на обучение, структурата и богатата учебно-спортна база на Академията. 
От своя страна собственикът на фитнес верига Pulse Fitness & Spa – Паскал Дойчев, благодари за положеното начало на съвместното сътрудничество, което според него ще доразвие още повече връзката висше училище – работодатели и ще даде на много млади хора възможности за професионална реализация както от страна на бизнеса, така и от образователната система. 
На събитието присъстваха още ректорското ръководство на Спортната академия, ръководителят на Кариерния център, доц. Иван Сандански и г-жа Марияна Младенова – ПР директор на  фитнес верига Pulse Fitness & Spa. 
  
??????? ??? Facebook Twitter Share