НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3110163 Картинка 11121407 Картинка 10825820 Картинка 2973134 Картинка 11943021 Картинка 8584762 Картинка 1728110 Картинка 2354107 Картинка 1817789 Картинка 11193580

НСА чества Деня на Академията – 15 ноември

С церемонии по награждаване в Аула Максима, съобразени с противоепидемичните изисквания, Национална спортна академия „Васил Левски“ чества Деня на Академията – 15 ноември. 
На празника ректорът, проф. Николай Изов, връчи отличия за принос в развитието на НСА на дългогодишни преподаватели и служители, навършили кръгли годишнини в периода 15 ноември 2020 – 15 ноември 2021 г. Своите дипломи получиха преподавателите, придобили образователна  и научна степен „доктор“ и академични длъжности „доцент“ и „професор“ след 24 май, тази година.
В поздравителното си слово проф. Изов благодари на всички колеги за тяхната отдаденост, всеотдайност и професионализъм в работата им за качествено образование и наука. „Благодарение на своите преподаватели и възпитаници , за 79-годишната си история НСА продължава да е институцията с огромен принос за развитието и успехите на българския спорт, спортното образование, педагогиката, кинезитерапията, спортната наука и туризма“ – заяви в поздравлението си проф. Изов.
Официални гости на събитието бяха председателят на Съвета на настоятелите към НСА и заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата - Красимир Дачев, членовете на Настоятелството Кирил Вътев – съсобственик и управител на „Тандем-В“, Красимир Гергов – собственик на „Фреш Радио Груп“, проф. Пенчо Гешев, ректор на НСА в периода 2012-2019 г., както и Студентския съвет на Академията, воден от заместник-председателя Иван Пенков.
Студентите с най-висок успех в професионални направления „Спорт“, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ и „Обществено здраве“ получиха чекове за годишни стипендии, осигурени от членовете на Съвета на настоятелите Красимир Гергов, Кирил Вътев и д-р Петър Велев – управител на „Екофарм“ ЕООД.
От името на г-жа Йорданка Фандъкова бе връчена ежегодната Награда на кмета на Столична община, в размер на 1000 лева, за изследователски проект в областта на спорта със значим социално-обществен принос, която тази година си поделиха Виктория Германова и Владислав Бонев – ОКС „магистър“ в магистърска програма „Кинезитерапия“.
По традиция празничният ден завърши с полагане на венец и цветя на паметника на Васил Левски, на бюст-паметниците на бивши ректори на НСА и представяне на новите придобивки за студентите – част от инвестиционната политика на ръководството по програмата за ремонт и модернизация на базата на Академията.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share