НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10136658 Картинка 7371867 Картинка 8950256 Картинка 11773701 Картинка 10917847 Картинка 1602536 Картинка 6432754 Картинка 5678089 Картинка 6736673 Картинка 8814186

Приветствие на ректора по случай Деня на Академията – 15 ноември

 
Уважаеми членове на Академичното ръководство, Академичния съвет и Съвета на настоятелите
 към Национална спортна академия „Васил Левски“,
скъпи преподаватели, студенти и служители,

 
За мен е изключителна чест и удоволствие да Ви приветствам по случай Деня на Академията – 15 ноември. Денят на основаването на нашата Алма матер – лидер във висшето спортно образование у нас, на Балканския регион и Европа.
На този ден ние отдаваме нашата почит и уважение пред основоположниците и пред всички, които в годините свързаха житейския си и професионален път с Академията, работейки отговорно за качествено образование и за издигане на нейния авторитет. 
Изказваме благодарността си към всички Вас, които с голяма отдаденост  продължавате да изпълнявате основната мисия на нашето висше училище - да подготвя висококвалифицирани специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на физическото възпитание, спорта, туризма и кинезитерапията. Да укрепва и надгражда  националните традиции в спортното образование, полагащо стабилната основа в професионалното развитие на младите хора в България. 
Национална спортна академия „Васил Левски“ е създавала и ще продължава да създава качествени личности, учени на световно ниво, висококвалифицирани експерти, носещи специфичния заряд на нашата общност, знанията и способностите, отличаващи ни навсякъде по света. 
В навечерието на 80-годишнината от създаването на НСА „Васил Левски“, която ще честваме през 2022 година с гордост можем да отбележим, че е огромен приносът ни за развитието и успехите на българския спорт, спортното образование, педагогиката, кинезитерапията, спортната наука и туризма.
Скъпи преподаватели, студенти и служители, уважаеми колеги!
На днешния празничен ден Ви пожелавам от все сърце здраве, благоденствие, увереност в собствените възможности, енергия за добри дела и нека се сбъдват мечтите Ви.
Честит празник!
 
Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share