НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 650596 Картинка 10965341 Картинка 1976224 Картинка 1205332 Картинка 8778847 Картинка 9765680 Картинка 269327 Картинка 6421562 Картинка 7095176 Картинка 7009612

Приветствие по случай 24 май от председателя на Общото събрание на НСА "Васил Левски"


Скъпи студенти и възпитаници, уважаеми колеги,
С честването на светите братя Кирил и Методий, преди 160 години в Пловдив, се ознаменува една нова епоха в нашето национално Възраждане, която от чисто религиозните основи на честването, превръща този ден в знаме на исполинската борба за възкресението на нашия народ чрез просветлението на националното съзнание и самоличност, чрез изявата на собственото ни национално достойнство и възраждане на духа за свобода и независимост. 
Дейците на Българското възраждане съсредоточиха своята благородна борба за изграждане на народностното съзнание чрез просветеност и култура, с което дори и в условията на духовно и политическо иго, чрез училището и църквата, изградиха Българската нация. Тяхната  заслуга  и морален пример дори и за съвременната Европейска култура се състои в това, че избраха за символ на нашето национално възраждане именно равноапостолите Кирил и Методий. Защото в тяхната мисия и послание, в тяхната философия и дело намираме свещените общочовешки принципи, с които  се утвърждава правото на просветеност и равнопоставеност по пътя на човешкото усъвършенстване чрез познанието на Словото, чрез изграждане на собствена самоличност.
Съсредоточаването на общочовешкото право на просветеност и равнопоставеност, с борбата за духовно и гражданско освобождение на нашия народ намира израз в усилията за създаването на Българската екзархия – нашата първа народностна и духовно-обединителна институция, като стожер и хранител на Българската народност и единство. Именно чрез екзархийските училища се разпръсва по целия Балкански полуостров светлината на народността, запалена от нашите първоучители.
В днешния век на космополитизма и глобалната информационна революция, на свръх технологиите и познанията, съвременния човек е изправен пред нови предизвикателства, които са свързани с ценностите и духовността на хуманизма. Забързаният век, в който живеем, все повече поставя на изпитание моралната, гражданска и духовно-културна идентичност на личността. Днес свръх информацията поставя пред образованието и изграждането на съвременния човек проблема за неговото просветление в нравствено духовен и ценностен план, за да може сам да намира решения на съвременните противоречия в живота. Именно в това отношение, чрез издигане основните ценности на просветеността, на нас ни предстои да възкресим силата на възпитанието да утвърждаваме морала и граждански добродетели на цялото общество. Защото днес младите хора имат нужда от такъв тип образование, което да е  упование и пример, което да ги подкрепя в пътя им към бъдещето чрез справедливостта и законността. 
В днешното време,  НСА „Васил Левски“ е не само призвана, но е приела и осъществява тази важна социална мисия - да бъде естественият стожер в българското образование, да подготвя достойни специалисти, да бъде извор на идеи, вдъхновение, гордост и достойнство както за младите хора, така и за обществото, да пази заветите на Кирило-Методиевото дело.
Честит празник!

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share