НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10653287 Картинка 6590188 Картинка 7930571 Картинка 1748200 Картинка 10072597 Картинка 616754 Картинка 6761056 Картинка 6960669 Картинка 2490886 Картинка 2183598

Реновирани и преоборудвани кабинети за академичната общност

 
Ръководството на НСА, преподаватели и студенти откриха, днес, официално 14 напълно реновирани и преоборудвани кабинети на катедри „Гимнастика“, „Борба и джудо“ и „Баскетбол, волейбол, хандбал“ в Закрити спортни съоръжения в Студентски град. Още шест кабинета са в процес на ремонт, който ще приключи до края на месеца.
Ректорът, проф. Николай Изов поздрави ръководителите на катедри за новите придобивки и благодари за отлично свършената работа на колегите от отдел „Капитално строителство“ и директора „Административно-стопанска дейност“ – Валентин Добрев. 
Той информира членовете на академичната общност, че е направена пълна подмяна на електрическата и ВиК инсталации, положена е нова облицовка, усилени са металните и дървени носещи конструкции, закупено и монтирано е изцяло ново обзавеждане, реновирани са санитарните възли на етажа и са монтирани камери в коридорите. „Усилията, които полагаме са огромни, но се надявам това, което имате вече да Ви удовлетворява и с удоволствие да посрещате своите студенти и гости“ – допълни проф. Изов.
От името на всички свои колеги ръководителят на катедра „Борба и джудо“- доц. Рашо Макавеев, благодари на ректорското ръководство за вниманието, с което се отнася към всички без изключение и затова, че само за година и половина от началото на управленския мандат е изпълнило голяма част от заявените обещания.
Ректорът използва случая да информира преподавателите и студентите за предстоящите етапи в ремонтните дейности – част от  инвестиционната програма за цялостна модернизация на базата на НСА преди честванията на 80-годишнината през 2022 г.
На откриването присъства и членът на Академичния съвет проф. Пенчо Гешев, ректор на НСА в периода 2012 – 2019 г.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share