НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10352386 Картинка 9279386 Картинка 10964187 Картинка 8623535 Картинка 7705133 Картинка 7167604 Картинка 5732386 Картинка 6968189 Картинка 6342703 Картинка 9963133

НСА с Еразъм Харта за висше образование за периода 2021-2027 г.

След успешно премината процедура за оценяване на кандидатурата на Национална спортна академия за акредитация за Еразъм Харта за висше образование за периода 2021-2027 г., Европейската комисия присъди на НСА "Васил Левски" ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027. 

Притежаването на Еразъм Харта за висше образование е условието за висшите училища да могат да се възползват от възможностите, които предлага следващото поколение на Програма ЕРАЗЪМ+ за участие в проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през новия програмен период: 2021-2027 година.

Повече информация можете да получите в Център за международна и проектна дейност (ЦМПД) към НСА, Ректорат, ет.5.

Институционален координатор по Програма ЕРАЗЪМ+: проф. Татяна Янчева

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share