НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Признание за дългогодишни преподаватели на НСА

По повод навършване на пенсионна възраст ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов, връчи почетни плакети на проф. Зоя Горанова от катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ и на проф. Димитър Михайлов – преподавател в сектор „Волейбол“ в катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“.

В присъствието на цялото ректорско ръководство дългогодишните ни колеги и преподаватели получиха отличията си за приноса им в развитието на Академията, с пожелания за крепко здраве и лично щастие.


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share