loading...
2001 г. Изтъкнати преподаватели на НСА пред официалния вход на комплекса
Close
Отляво-надясно: д-р Тодор Тодоров, Петър Виденов, Стефан Въгларов, Иван Стайков, Никола Аладжов, Александър Зафиров и Божидар Шишков. Това са преподаватели от различни катедри, водили заниманията на студентите по ски.