loading...
Около 1970 г. Известни преподаватели на ВИФ играят баскетбол
Close
Отляво-надясно: Никола Аладжов, Ал.Върбанов (в гръб), Димитър Дражев, Драго Стоянов и В.Пелтеков