loading...
1966 г. Преподаватели от ВИФ - шампиони по волейбол на Съюза на българските учители
Close
Отляво-надясно: Ана Крумова, Драго Стоянов, Кръстина Гьошева, Васил Пелтеков, Никола Аладжов, Васил Господинов