Заявление за участие в специализация (курс) по СДК


Полетата означени със * са задължителни!
* Име презиме фамилия:
Адрес:
* Тел.:
* Email:
* Завършено образование:Висше Средно
* Къде:
С професионална квалификация:
В момента следвам:Да  Не 
В момента следвам в: - курс
* Моля, да бъда включен/а/ в специализацията (курса) по:
 * Уведомен/а/ съм, че личните ми данни се обработват и съхраняват в НСА „Васил Левски“ за целите на кандидатстването и обучението ми в Центъра за следдипломна квалификация (ЦСДК). Запознат/а/ съм с политиката за защита на личните данни в НСА „Васил Левски“.