НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Бистра Димитрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(483, 401)
Външ.: (02) 4007540
E-mail: dimitrova.bistra@yahoo.com

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 19.04.1959 г. в гр. София

1977 г. - златен медалист на френска езикова гимназия'.
1981 г. - висше образование - НСА.
1984 г. - преподавател в НСА по плуване и синхронно плуване в катедра “Водни спортове”.
1990 г. - главен асистент.
От 1994 г. е доктор.
1986-1992 г. - член на техническия комитет по синхронно плуване на ЛЕН (Европейска лига по плуване).
1987-2000 г. - международен съдия на ФИНА (Международна федерация по плуване за аматьори).
2001 г. - посланик на ООН по “Спорт за социално развитие”.
2002 г. - диплом за особени заслуги със златен печат на МОК.
2003 г. - експерт-оценител на Директорат “Наука” към Европейската комисия по “Образование, наука и култура”.
2004 г. - експерт-анализатор на ММС.
Зам.-председател на национална асоциация “Жени в науката”.
Международен координатор на Европейски проекти към департаменти: “Етика на науката”, “Жени и наука”, “Заетост и социални дейности”.


Педагогическа дейност

1985-2004 г. - международен лектор по синхронно плуване на ЛЕН и ФИНА.
1993-1998 г. - преподавател по държавен договор и експерт на Министерството на националното образование в Кралство Монако.
1999-2004 г. - експерт по образователни стандарти на МОН.


Треньорска дейност

1981-1992 г. - старши треньор на националния отбор по синхронно плуване.


Научни интереси

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, превенция на здравето, техники на комуникация и словестно изразяване на български и френски език, равнопоставеност на половете.


Публикации, учебници, ръководства

Има 120 публикации в специализирани издания, 11 книги, ръководства и учебни помагала за ОКС “Бакалавър” и “Магистър”, 20 учебни програми за нуждите на български и чужди Министерства на образованието и науката.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share