НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3205988 Картинка 10990617 Картинка 3873439 Картинка 1411206 Картинка 8890460 Картинка 1981586 Картинка 5687447 Картинка 4789863 Картинка 2966487 Картинка 6435517

Проф. Бистра Димитрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(483, 401)
Външ.: (02) 4007540
E-mail: dimitrova.bistra@yahoo.com

Образование и кариера

Дата и място на раждане: 19.04.1959 г. в гр. София

1977 г. - златен медалист на френска езикова гимназия'.
1981 г. - висше образование - НСА.
1984 г. - преподавател в НСА по плуване и синхронно плуване в катедра “Водни спортове”.
1990 г. - главен асистент.
От 1994 г. е доктор.
1986-1992 г. - член на техническия комитет по синхронно плуване на ЛЕН (Европейска лига по плуване).
1987-2000 г. - международен съдия на ФИНА (Международна федерация по плуване за аматьори).
2001 г. - посланик на ООН по “Спорт за социално развитие”.
2002 г. - диплом за особени заслуги със златен печат на МОК.
2003 г. - експерт-оценител на Директорат “Наука” към Европейската комисия по “Образование, наука и култура”.
2004 г. - експерт-анализатор на ММС.
Зам.-председател на национална асоциация “Жени в науката”.
Международен координатор на Европейски проекти към департаменти: “Етика на науката”, “Жени и наука”, “Заетост и социални дейности”.


Педагогическа дейност

1985-2004 г. - международен лектор по синхронно плуване на ЛЕН и ФИНА.
1993-1998 г. - преподавател по държавен договор и експерт на Министерството на националното образование в Кралство Монако.
1999-2004 г. - експерт по образователни стандарти на МОН.


Треньорска дейност

1981-1992 г. - старши треньор на националния отбор по синхронно плуване.


Научни интереси

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, превенция на здравето, техники на комуникация и словестно изразяване на български и френски език, равнопоставеност на половете.


Публикации, учебници, ръководства

Има 120 публикации в специализирани издания, 11 книги, ръководства и учебни помагала за ОКС “Бакалавър” и “Магистър”, 20 учебни програми за нуждите на български и чужди Министерства на образованието и науката.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share