НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Юри Вълев, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Конен спорт
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(184)
Мобилен тел: 0893 396 360
E-mail: yurivalev@abv.bg

Образование и кариера

Средно образование - Техникум по ветеринарна медицина "И.П.Павлов", Стара Загора през 1979 г.
През 1985 г. завършва ВИФ (Национална спортна академия) - специалност Конен спорт, ОКС Магистър.
До 1987 г. е треньор по конен спорт в ДФС "Електрон, гр. Стара Загора.
От 1987 г. е преподавател по конен спорт в катедра Технически и ледени спортове в НСА.
От 1988 г. е международен съдия по прескачане на препятствия.
През 1991 г. прави тримесечна специализация в Германия - ездово уилище в град Фирзен-Дюлкен.
От 2000 г. е международен съдия по всестранна езда.
От 1996 г. до 2012 г. е председател на ездови клуб , директор и организатор на ежегоден Международен турнир по прескачане на препятствия "Св. Георги".
От 1996 до 2016 г. е член на Управителния съвет на Българската федерация по конен спорт.

От 2014 г. придобива научната степен „Доктор“ по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка.

От 2016 г. заема академичната длъжност „Доцент”.

На 17.10.2017 г. е избран за зам.-декан на Треньорски факултет


Педагогическа дейност

След проведен конкурс през 1987 г., е назначен за преподавател по конен спорт в катедра „Водни спортове“.
От 1990г. е учредена катедра „Технически и ледени спортове“, в която е прехвърлена специалност Конен спорт и той е водещ преподавател.


Спортна дейност

От 1972 до 1979 г. е състезател на ДФС "Берое" гр. Стара Загора и има много призови класации е дисциплините прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда, като е член на националния отбор по прескачане на препятствия.
През 1976 г. на Балканските игри в гр. Шумен е двоен Балкански шампион по прескачане на препятствия - индивидуално и отборно.
От 1976 г. е Майстор на спорта по конен спорт.
От 1985 г. до 1987 г. е състезател на ДФС "Електрон" гр. Стара Загора, а от 1992 г. до 2009 г. е състезател в Ездови клуб "Св. Георги" в София.


Научни интереси

Научните му интереси са насочени към оптимизиране на обучението по конен спорт, усъвършенстване на методиките на обучение на ездача и коня.


Публикации, учебници, ръководства

І. Самостоятелни

1. Вълев, Ю. Д., Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт, Монография, С, ISBN 978-954-718-402-2 С, НСА ПРЕС, 2015, 170 с.

2. Вълев, Ю. Д., Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачане на препятствия, учебно помагало, С, БФКС, 1990,61с.

3. Вълев, Ю. Д., Основна обездка на коня, учебно помагало, ISBN-10: 954-642-266-5, С, PENSOFT, 2006,96 с.

4. Вълев, Ю. Д., Стресът при началното обучение по конен спорт. Международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”, 2010, С,

5. Вълев, Ю. Д., Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища. Тестове за контрол и оценка на подготовката на ученици от V до ХІІ клас в спортните училища, 2012,

6. Вълев, Ю. Д., Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт. Международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”, 2012, С,

7. Вълев, Ю. Д., Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт, учебно ръководство, ISBN 978-954-718-359-9, С, НСА ПРЕС, 2013,178 с.

8. Вълев, Ю. Д., Ръководство за обучение на коня в конния спорт, учебно ръководство, ISBN 978-954-718-358-2, С, НСА ПРЕС, 2013, 130с.

9. Вълев, Ю. Д., Обучение на коня. Езда, бр. 82, 2013,С.

10. Вълев, Ю. Д., Обучение на коня. Езда, бр. 83, 2013,С.

11. Вълев, Ю. Д., Начална подготовка на ездача. Езда, бр. 84, 2013,С.

12. Вълев, Ю. Д., Характеристика на състезателната дейност и планиране на едногодишния тренировъчен процес в дисциплината „издръжливост“ от конния спорт. Спорт и наука, кн. 3, 2014, С.

13. Вълев, Ю. Д., Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация – помощник треньор по конен спорт, 2014,

14. Вълев, Ю. Д., Контрол на специализираната подготовка на ездача в началното обучение по конен спорт. Спорт и наука, кн. 5, 2014, С.

15. Вълев, Ю. Д., Визуализирана методика за начално обучение на ездача в конния спорт, Дисертационен труд, 2014, С.

16. Вълев, Ю. Д., Развитие на конния спорт в България от края на Втората световна война до наши дни, Спорт и наука, кн. 2, 2015, С.

17. Valev Yuri, Planning the one-year training process in equestrian sport Endurance discipline, Activities in physical education and sport, Skopie, 2015,

18. Вълев, Ю. Д., Скала на обучение в конния спорт, Спорт и наука, кн. 5, 2015, С.

19. Вълев, Ю. Д., Теория и методика на обездката на коня, учебно ръководство, ISBN 978-954-718-659-3, С, НСА ПРЕС, 2016,168 с.

20. Вълев, Ю. Д., Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия, НСА ПРЕС 2018ІІ. В съавторство

20. Вълев, Ю. Д., Р. Атанасов, Страхът при начално обучение по конен спорт. Спорт и наука, кн. 4, 2014, С.

21. Вълев, Ю. Д., Колев, И., Илиев, Д., Христов, Р., Оцетов, М., Атанасов, Р., Развитие на конния спорт в България до края на Втората световна война. Спорт и наука, кн. 1, 2015, С.

22. Колев, И., Вълев, Ю., Христов, Р., Илиев, Д., Техника на стартиране в новата колоездачна дисциплина „БМХ суперкрос“, Спорт и наука, кн. 2, 2015, С.

23. Вълев, Ю. Д., Колев, И, Видове дисциплини в конния спорт, научна конференция „Предизвикателства пред спортната наука”, 2015, С.

24. Вълев, Ю. Д., Ачкаканов, И., Съвременни тенденции в развитието на конния спорт, научна конференция „Предизвикателства пред спортната наука”, 2015, С.

25. Вълев, Ю. Д., Димитров, В., Въздействие на конния спорт върху човека, Спорт и наука, кн. 5, 2015, С.

26. Вълев, Ю. Д., Недкова-Иванова, Р., Теория и методика на дисциплините всестранна езда и издръжливост, НСА ПРЕС 2018


Сподели във Facebook Twitter Share