НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Силвия Синигерова

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Контакти:
Мобилен тел: 0893-05-81-52
E-mail: nsastatics@gmail.com

 

Сподели във Facebook Twitter Share